POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 75

Keby ste mali chuť vytvoriť si váš web po
svojom a presadiť si váš originálny štýl, na-
trafili ste na najlepšiu ponuku. Toto riešenie
má totiž širokú škálu ďalších možností.
Ponúkame vám napríklad výrez detailu z ob-
razu v kombinácii s textom.
Ako napríklad na obrázku, kde sa hrajú deti,
alebo kde sa pes usmieva... Každý z týchto
obrázkov teda dokáže fungovať aj samo-
statne, ako hlavný nositeľ témy. Možná je
aj ich vzájomná kombinácia a formátovanie
podľa požiadaviek.
Positive NEWS
1/2014
75
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84
Powered by FlippingBook