POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 72

72
Projekty :
Domov
Prostredníctvom autorských kresieb možno
nazrieť do obývačky, v ktorej sa odohrávajú
rôzne príbehy, vystihujúce atmosféru pohod-
lia a istoty. Pozorovateľa nabádajú zamyslieť
sa nad svojím vlastným obľúbeným mies-
tom, v ktorom sa cíti bezpečne a pohodlne.
V rámci jeho ochrany sa vďaka ilustráciám
zamyslí nad potenciálnou hrozbou narušenia
tejto harmónie. Úvaha logicky vyvrcholí pri
myšlienke na poistenie si svojho súkrom-
ného vesmíru pohody. Možnosti použitia
sú viaceré. Najvhodnejšie sú napríklad pri
poistení majetku, domácnosti, osôb,
dovolenky, domácich
zvierat...
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...84
Powered by FlippingBook