POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 79

O NÁS PRODUKTY ZMLUVNÉ POISŤOVNE KONTAKT
O NÁS PRODUKTY ZMLUVNÉ POISŤOVNE KONTAKT
Maják
Maják je symbolom pevnej pôdy pod nohami a pocitu istoty. Stáročia slúži ako oporný bod pre námorníkov, s ktorými sa navyše úzko spája aj história poisťovníctva.
Hrad (Zámok) – Banka
Banka predstavuje veľkú a silnú inštitúciu, ktorá bezpečne ochráni úspory. Peniaze sú bezpečne uschované v trezore „pod zámkom“. Banka má navyše imidž dôstojnej a
tradičnej inštitúcie s históriou a rovnaké vlastnosti (dôstojnosť, vznešenosť, ctihodnosť, tradícia), by sa dali pripísať aj každému hradu či zámku.
Positive NEWS
1/2014
79
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84
Powered by FlippingBook