POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 69

Akvarel
Akvarel, najpoužívanejšia ilustračná technika vo výtvarnom umení, sa všeobecne
pokladá za druhý najdokonalejší štýl po olejomaľbe. Jeho možnosti využitia
sú takmer nevyčerpateľné. V múzeách a galériách po celom svete nájdeme
krajinomaľby, postavy, portréty a zátišia vytvorené touto jedinečnou technikou.
Námetom pre ilustrácie pripomínajúce akvarelové maľby je atmosféra pokojného
domova. Nie všetko je však tak, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Pozornému oku
diváka istotne neunikne, že detaily, ktoré dotvárajú celistvú myšlienku obrazu,
v ňom chýbajú. A to je pointa. Zrazu si začne klásť otázky, čo je podstatné,
pretože keď sa človek pýta, znamená to, že má záujem. Pri prvom obrázku sa
nám podsúva úvaha typu: „Prečo je kreslo prázdne? Kde je babička? Hádam varí
v kuchyni, alebo sa stalo niečo nepredvídané?“
Na druhom obrázku vidíme malého chlapčeka, ktorý sa stará o svojich domácich
miláčikov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ich starostlivo kŕmi, ale čo robí v jeho
vačku prak? Číha na vtáčiky nebezpečenstvo a on ich chce ochrániť, alebo sa
máme znepokojovať myšlienkou na najhoršie?
Na poslednom obrázku vidíme mladú sympatickú slečnu, ktorá číta knihu. Vyze-
rá ako vzorná študentka, ale čo znamená ten znak, ktorý má na ramene? Prečo
má vytetovanú práve čiernu labuť, ktorá vo filme skončila tragicky? Séria týchto
obrázkov je zaujímavá práve svojou originalitou a pocitom, ktorý v divákovi vyvo-
láva. Jednoznačne vzbudzuje a nabáda zamyslieť sa nad budúcnosťou a vyhnúť
sa prípadným komplikáciám a strachu z neistoty.
NE/ISTOTY
Positive NEWS
1/2014
69
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...84
Powered by FlippingBook