POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 65

V našom prípade sú to bežné predmety
vystihujúce konkrétne činnosti: práca,
cestovanie, zábava, domácnosť... Zručné
umiestnenie týchto prvkov vyvoláva
potrebu mať pod kontrolou každú
z aktivít.
Atmosféru situácie umocňuje aj
farebnosť fotografií. Napríklad ružová
farba evokuje výsostne „dámsku jazdu“ a
pod. Podobným postupom sa dá vlastne
jednoducho komunikovať akákoľvek
téma.
O NÁS PRODUKTY ZMLUVNÉ POISŤOVNE KONTAKT
O NÁS PRODUKTY ZMLUVNÉ POISŤOVNE KONTAKT
Positive NEWS
1/2014
65
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...84
Powered by FlippingBook