POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 66

1
Inscenovaná fotografia strategicky
komponovaný obrázok, v ktorom sa
kladie dôraz na motív a rozloženie prvkov
v obraze – pred expozíciou, alebo v jej
priebehu.
66
Projekty :
Inscenovaná fotografia
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...84
Powered by FlippingBook