POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 76

ISTOTY.
ŠTYRI MAĽBOU STVÁRNENÉ SYMBOLY: HRAD, PRÍSTAV,
MOST A MAJÁK CHARAKTERIZUJÚ BANKU, PRIVÁTNE
BANKOVNÍCTVO, FINANČNO-SPROSTREDKOVATEĽSKÉ
SPOLOČNOSTI A POISŤOVNÍCTVO.
76
Projekty :
Krajinomaľba
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84
Powered by FlippingBook