POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 78

O NÁS PRODUKTY ZMLUVNÉ POISŤOVNE KONTAKT
Prístav – Privátne bankovníctvo
Bezpečný a uzavretý prístav znázorňuje miesto špeciálne určené len pre privátnu klientelu banky. Miesto, kde môžu vždy „zakotviť“ a bude o nich postarané.
Most – Finančno-sprostredkovateľské a maklérske spoločnosti, Finančné poradenstvo
Most spája dva brehy a umožňuje omnoho jednoduchší a rýchlejší prechod z jedného brehu na druhý. Symbolizuje spôsob, ako sa dá cesta skrátiť a výrazne uľahčiť. Pomáha
a spája.
O NÁS PRODUKTY ZMLUVNÉ POISŤOVNE KONTAKT
78
Projekty :
Krajinomaľba
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84
Powered by FlippingBook