POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 64

Poistite si
RODINU
CHRÁŇTE SI INVESTÍCIE A PODNIKAJTE BEZ RIZIKA
V sérii vidíme štyri rôzne obrázky, ktoré
sú vytvorené formou
inscenovanej fotografie.
Inscenovaná fotografia sa vyznačuje stra-
tegickým komponovaním, rovnako ako aj
dôrazom na motív a rozloženie prvkov
v obraze.
O NÁS PRODUKTY ZMLUVNÉ POISŤOVNE KONTAKT
O NÁS PRODUKTY ZMLUVNÉ POISŤOVNE KONTAKT
64
Projekty :
Inscenovaná fotografia
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...84
Powered by FlippingBook