POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 61

OFICIÁLNY VZNIK POISŤOVNÍCTVA SIAHA DO POLOVICE 18. ST.
V LITERATÚRE SA VŠAK DOČÍTAME, ŽE POISŤOVACIE PRAKTIKY
EXISTOVALI UŽ ZA ČIAS MARCA POLA. ZDÁ SA NÁM LOGICKÉ, ŽE
PRÁVE NÁMORNÍCI SA PRED ODCHODOM NA MORE VYZBIERALI
PO NEJAKEJ MALEJ SUME A ULOŽILI TÚTO SUMU DO ÚSCHOVY
VÁŽENÉMU A ZODPOVEDNÉMU OBČANOVI. V PRÍPADE, ŽE SA
NIEKTORÝ Z NICH NEVRÁTIL DOMOV, UVEDENÉ PENIAZE POMOHLI
ASPOŇ NA ČAS PREŽIŤ RODIČOM ALEBO JEHO VDOVE S DEŤMI. NUŽ
– ČO INÉ TO BOLO, AK NIE ŽIVOTNÉ POISTENIE?
MAJÁK JE JASNÝ SYMBOL PEVNEJ PÔDY POD NOHAMI.
TENTO PRÍBEH INŠPIROVAL NAŠICH DIZAJNÉROV
NATOĽKO, ŽE K MAJÁKU PRISTÚPILI NIEKOĽKÝMI
RÔZNYMI RIEŠENIAMI.
Positive NEWS
1/2014
61
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...84
Powered by FlippingBook