POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 60

MAJÁK
AKO VYTVORIŤ VIZUÁLNU IDENTITU
S POUŽITÍM SYMBOLU MAJÁKU?
NAŠLI SME NIEKOĽKO ODPOVEDÍ
NA TÚ ISTÚ OTÁZKU.
60
Projekty :
Maják
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...84
Powered by FlippingBook