POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 57

Horný baner stránky lemujú štyri vajíčka,
ktoré symbolizujú zrod niečoho nového, sú
predzvesťou nového života. Života silnej
spoločnosti, ktorá má svoju vlastnú a originál-
nu identitu. V mäkkosti peria je uložený text,
ktorý dotvára celkový korporátny imidž.
Pri náhľade na stredný plán stránky sa
začínajú konkretizovať druhy poistenia. Ob-
sah textov možno vytvoriť podľa požiadaviek
klienta. Texty sú doplnené kresbami vtáčikov.
Každý z nich je jedinečný, čo poukazuje na in-
dividuálny prístup a spolu zároveň reprezen-
tujú pozitívne vlastnosti poisťovacej služby.
Opakujúci sa motív vtáčikov odkazuje na vzlet-
nosť, rýchlosť a pohotovosť pri riešení
akejkoľvek poistnej udalosti. Grafiku celej
stránky vtipne uzatvára poštový holub ktorý
prináša správu, možno práve vám.
Positive NEWS
1/2014
57
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...84
Powered by FlippingBook