POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 56

Každý vtáčik reprezentuje
nejakú pozitívnu vlastnosť, napr.
sova je symbolom múdrosti, pla-
meniak sa dožíva neskutočných
40 rokov a o mláďa sa príkladne
starajú obaja rodičia až do jeho
dospelosti.
Ilustrácia je výtvarné stvárnenie myšlienky.
Uľahčuje orientáciu v texte a podporuje
priblíženie predstáv autora prijímateľovi.
V našom prípade ide o priblíženie témy
poisťovníctva prostredníctvom vtákov,
ktoré evokujú voľnosť, slobodu a pohyb.
Tento kreatívny a inovatívny postup
môže byť práve vďaka silnému doj-
mu, ktorý po sebe zanechá, vyu-
žitý aj v konzervatívnejšej
firme.
56
Projekty :
Vtáčiky
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...84
Powered by FlippingBook