POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 55

Ničoho sa v živote
nemusíme báť:
len to pochopiť.
Človek sa musí rozhodnúť
buď nič nové nevytvoriť,
alebo sa stať otrokom, aby nové obhájil.
Positive NEWS
1/2014
55
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...84
Powered by FlippingBook