POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 4

obsah
OBSAH
20
24
30
40
Bezpečnostný projekt
na ochranu osobných údajov
Agent odhalený
Agenti sú sexi, alebo imidž
predáva
Predstavenie dizajnérov
Editoriál, Positive NEWS 01 / 2014
Obsah, jeseň / zima 2014
Positive, Kryjeme agentom chrbát
Backstage
Online poistenie - trend vo finančnom sprostredkovaní
Právne aspekty finančného sprostredkovania prostredníctvom online aplikácií
Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
Agent odhalený
03
04
06
08
10
14
20
24
30
36
40
42
43
Agenti sú sexi, alebo imidž predáva
Bystrík Míček - Priemer mi nestačí
Predstavenie dizajnérov
Index vizuálnej identity
Projekty vizuálnej identity
4
Obsah :
jeseň/zima 2014
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...84
Powered by FlippingBook