POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 32

32
Ak sa zamyslíme nad tým, čo tvorí imidž agenta, napad-
ne nám zrejme výstavné auto, luxusný oblek, švajčiarske
hodinky a tak trochu drsný a švihácky vzhľad v podstate
sympatického chlapíka. V skutočnosti je to však len filmové
klišé, starostlivo vybraní herci, kulisy, kostýmy a dobre
zakomponovaný product placement. Pochopiteľne, ho-
voríme o neexistujúcom, vykreovanom agentovi tajnej
služby a asi v tom tkvie aj jeho dokonalosť a neporaziteľ-
nosť. Tento imidž ale jasne a s úspechom definuje najzná-
mejšieho agenta na svete – Jamesa Bonda.
Prenesme sa však späť do reality a zaostrime na agentov,
ktorých práca je skôr o tvrdom finančnom biznise ako
o naháňaní sa na motorkách po strechách tureckého
bazáru. Práca finančného agenta je viac o argumentoch
ako o fyzickej kondícii a zbraniach. Čím viac presvedči-
vých argumentov máte k dispozícii, tým lepšie. A ak sa
môžeme niečo naučiť od Jamesa Bonda, je to práve to,
že imidž je rozhodne predajný argument a vie byť pekne
presvedčivý!
Back to life, back to reality...
Imidž sa dá v istom zmysle nazvať aj nálepkou, obalom či bale-
ním. Niet pochýb o tom, že dobrý obal dnes skutočne potrebu-
je každý, kto chce svoj výrobok úspešne presadiť na trhu.
Phil Duncan, globálny dizajnér spoločnosti Procter & Gamble,
určite vedel, čo hovorí, keď vyhlásil, že to, čo dnes skutočne
priláka zákazníka, je balenie. V prípade filmového agenta je
jeho „obalom“ už spomínaný kvalitný oblek, auto a výzor. Fi-
nančnému agentovi to však zabezpečí len časť úspechu.
Nevyhnutné je dobre, presvedčivo a možno občas aj „sexi“ za-
baliť najmä predávaný produkt. Aj ten potrebuje „kvalitný ob-
lek“, ktorý mu dá príslušnú nálepku, nasmeruje zákazníka a na-
povie mu, s kým (s čím) „má tú česť“.
Ibaže maklérske a finančno-sprostredkovateľské spoločnosti
nepredávajú hmatateľné produkty, ale kvalitné služby a servis.
Ako teda vyriešiť otázku imidžového obalu v tomto prípade?
Odpoveďou je kreatívne prepracovaná a strategicky premysle-
ná korporátna identita firmy.
Rozmeňte to na drobné...
Korporátna, alebo firemná identita, podobne ako obal výrobku,
by mala kvalitne komunikovať za vás. Mala by zabezpečiť, aby
ste sa zreteľne odlíšili od iných. Musí mať nápad – ideu, ktorá
jasne a výstižne komunikuje firemnú stratégiu.
Všetky firemné materiály, podklady, ale aj komunikačné kanály,
s ktorými prichádza do styku zákazník, by mali hovoriť jasnou
rečou a rozhodne v prospech firmy.
Lifestyle :
Agenti sú sexi, imidž predáva
Súčasťou
dokonalého
imidžu sú luxusné
perá a dizajnové
doplnky značky
Parker
Sonnet Sterling GT FP
Cena: 290,- EUR
Ingenuity Ping Gold Gt
5th
Cena: 160,- EUR
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...84
Powered by FlippingBook