POSITIVE_NEWS_casopis_CMYK_final_WEB - page 28

Kde by bo
l a
gent bez techniky?
Technický náskok bolo to, čo agentom umožňovalo vyhrávať už v období po druhej svetovej vojne či v ča-
soch studenej vojny. Dnes to nie je inak. Technické výdobytky neustále hýbu svetom agentov. Miliardy dolárov
a eur tečú na vyzbrojenie tajných služieb unikátnymi
technológiami.
Svet financií je v mnohom podobný. Je to predsa
o prepočtoch, grafoch a tabuľkách. Mobilné a softvé-
rové aplikácie umožňujú byť lepší a rýchlejší. Ostať bo-
kom znamená používať morzeovku, keď všetci ostatní
už majú vo vrecku smartfóny.
Technická zdatnosť a vybavenosť je navyše sexi
a pomáha udržať si náskok pred ostatnými s papierom,
perom a kalkulačkou na baterky. Mnoho súbojov a vo-
jen sa dnes predsa vyhráva len na poli informačných
technológií. V tejto oblasti sa preto žiadni úspešní lídri
neodvážia šetriť.
Informácie silnejšie ako zbrane
Nečakané problémy a „delikátne“ záležitosti sú tým,
čo musia agenti riešiť vždy efektívne, diskrétne a v po-
koji. Tí finanční možno dokonale neovládajú techniku
bojovej streľby, ale rozhodne majú správne informácie,
ktoré vedia použiť a predísť tak nepríjemným ťažkos-
tiam.
Tajní agenti majú poznatky určené len vyvoleným
a vo svete financií to nie je inak. Čím viac toho agent
vie, tým hodnotnejší je pre klienta. Umenie získať si po-
trebné informácie a kontakty, vedieť ich správne pre-
pájať a zužitkovať je skrátka výsadou nadaných agen-
tov.
Auto robí agenta
Dobré auto je pre agenta niečo ako vitrína úspechu
a zručnosti. Agenti sú tí, ktorí si môžu vyberať. Prečo
nie? Moderní dobyvatelia so stovkami koní pod zadkom
a oblekom namiesto brnenia.
Dokážu rozložiť nepriazeň finančnej situácie a za-
chrániť ľudstvo od skazy. Čím viac spokojných klien-
tov, tým väčšia kubatúra. Takto nejako funguje priama
úmera v exkluzívnom klube agentov.
Pretrepať, ale nemiešať!
Kvalitný oblek, auto a špičková technika nepochyb-
ne patria k agentom. No bez nadania, vzdelania, inte-
lektu a zmyslu pre detail a komplexnosť by to ale zrej-
me nefungovalo.
Takže aký je recept? Ideálne je všetko spolu pretrepať, ale nikdy nemiešať! Takto správne namixované to
funguje rovnako dobre pri výkone práce agenta, ale zároveň aj ako spoľahlivý magnet na opačné pohlavie.
Agenti sú jednoducho sexi!
28
1.
Bojovnosť a chuť víťaziť.
2.
Zdravý rozum a nezlomnú
vieru v to, čo robia.
3.
Milujú život a dobrodruž-
stvo.
4.
Sú kvalitne vyškolení.
Majú výcvik, vďaka ktoré-
mu prežijú a vyhrávajú.
5.
Disponujú potrebnými
informáciami a vedia ich
správne použiť.
6.
Majú jasný cieľ a misiu.
7.
Môžu sa spoľahnúť na kva-
litnú podporu z centrály.
8.
Využívajú moderné tech-
nológie a softvérové
„vychytávky“.
9.
Majú dokonalý imidž,
luxusné auto a kvalitné
obleky.
10.
Sú jednoducho sexi!
Lifestyle:
Agent odhalený!
Čo majú spoločné
tajní a finanční
agenti?
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...84
Powered by FlippingBook